Patchcordy UTP

Patchcordy to inaczej kable światłowodowe, umożliwiające wygodne łączenie transmiterów i odbiorników. Mogą być stosowane do przesyłania danych optycznych bądź elektrycznych.

 

Czym jest UTP?

Ta technika światłowodowa w pełnej nazwie to Unshielded Twisted Pair – czyli skrętka nieekranowa. To rodzaj kabla, który składa się z połączonych w pary przewodów, tworzących tym samym symetryczną linię. W przypadku patchcordów UTP nie stosuje się ekranowania całości ani poszczególnych par przewodów. Takie rozwiązanie pozwala na znaczną redukcję pola elektromagnetycznego. Wykazuje także wpływ na przesłuch między parami w kablu, zmniejszając go. Ogranicza wpływ otoczenia na transmisję danych. Z tego względu, kable UTP doskonale sprawdzą się również w światłowodach. Celem tego typu instalacji jest zapewnienie możliwie szybkiego przepływu danych bez dyspersji i zakłóceń, a między innymi to oferują patchcordy UTP.

 

Różne kategorie

Kable UTP dzieli się na rozmaite kategorie, które znajdują zastosowanie w odmiennych sytuacjach. W praktyce jednak rzadko kiedy można spotkać się ze stosowaniem kabli z kategorii 1-4, najczęściej występują typy 5 oraz 6. Przykładowo, w rozmaitych sieciach informatycznych stosuje się kategorie 3, 5 oraz 6 – w największym stopniu dwie ostatnie.

 

Rozmaite technologie splotu

Dla zapewnienia optymalnego działania kabli UTP, szczególnie w przypadku tych przeznaczonych do sieci informatycznych, stosuje się różne rodzaje splotów. Mają one na celu zapewnienie optymalnego przesyłu danych, bez zniekształceń czy dyspersji. Również poszczególne skrętki mogą różnić się między sobą rodzajem skrętu.

 

Zastosowanie w sieciach przesyłowych

Kable takie znajdują zastosowanie również w światłowodach. W zależności od potrzeb, stosowane są różne kategorie patchcordów, umożliwiających przesyłanie danych na różne odległości. Pozwalają na ograniczenie wpływu czynników zewnętrznych na funkcjonowanie sieci. To z kolei przekłada się na znacznie lepszą jakość transmisji danych i zmniejszenie ewentualnych zniekształceń.